പദ്ധതികൾ

സുഭിക്ഷ കേരളം : പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാം

കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന “സുഭിക്ഷ കേരളം’’ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വീട്ടുവളപ്പില്‍ പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര...

Read more

സുഭിക്ഷ കേരളം- കുളങ്ങളിലെ കരിമീൻ കൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാം

പദ്ധതി സംഗ്രഹം കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന “സുഭിക്ഷ കേരളം’’ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കുളങ്ങളിലെ കരിമീന്‍കൃഷി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ...

Read more

സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോ ഫ്ലോക്‌ മൽസ്യ കൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാം

സുഭിക്ഷ കേരളം ബയോഫ്‌ളോക്ക് മത്സ്യകൃഷി യൂണിറ്റ് കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന “സുഭിക്ഷ കേരളം’’ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്...

Read more

ക്ഷിര പദ്ധതികൾക്ക് ധന സഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പത്തനംതിട്ട : ക്ഷിര വികസന വകുപ്പ് എം എസ് ഡി പി പ്രകാരം ഒന്നും ,രണ്ടും, അഞ്ചും പത്തും വീതമുള്ള പശു ,10 കിടാരി യൂണിറ്റുകൾ,കോംപോസിറ്റ് ഡയറി...

Read more

തെങ്ങ് കയറ്റക്കാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ

നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡിന്റെ കേര സുരക്ഷ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി പ്രകാരം തെങ്ങുകയറ്റക്കാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാം.കേരസുരക്ഷ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്ന തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് രുലക്ഷം രൂപയുടെ...

Read more

അത്യാധുനിക ഫിഷ് സ്റ്റാളുകളുമായി മത്സ്യഫെഡ്

കിഴക്കന്‍ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് മത്സ്യഫെഡിന്റെ 65 അത്യാധുനിക ഫിഷ് സ്റ്റാളുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു. പുനലൂര്‍ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് സമീപം...

Read more

ആയുഷ് ഗ്രാമം പദ്ധതി മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്

ആയുഷ് ഗ്രാമം പദ്ധതി മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്ിൻറെ ഭാഗമായി മല്ലപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് സ്കൂളിൽ മാതൃക ഔഷധസസ്യ തോട്ടം .ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീ റജി സാമുവൽ...

Read more

കറവപ്പശു, കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം, ആവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളപ്പില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ ക്ഷീര ഗാമം പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടു്. കറവപ്പശു, കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം, ആവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം...

Read more

കര്‍ഷക കടാശ്വാസം: 15 വരെ അപേക്ഷ നല്‍കാം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന കര്‍ഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ മുഖേന അനുവദിക്കുന്ന കടാശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത അപേക്ഷ നവംബര്‍ 15 വരെ നല്‍കാം. നിര്‍ദിഷ്ട 'സി' ഫോറത്തില്‍ പൂര്‍ണമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം...

Read more

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇനി സ്വന്തം വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ആനുകൂല്യം

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ സ്വന്തം വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ആനുകൂല്യം. കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ നിന്ന് സ്വന്തം നെല്‍വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 2016 ല്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക്...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4