അറിവുകൾ

മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്ത് ദമ്പതികൾ

വീടിൻറെ മട്ടുപ്പാവിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം വിളയിച്ചെടുക്കുകയാണ് തുറവൂർ സ്വദേശികളായ പേൾ- ബാബു ദമ്പതികൾ. വിഷ രഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇവരെ...

Read more

75 -ാം വയസ്സിലും ജൈവകൃഷിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ആനന്ദനാശാൻ

കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല സ്വദേശി ആനന്ദൻ ആശാൻ. 75 വയസ്സുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇന്നും കൃഷിയിൽ നിന്ന് സുസ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടുന്നു....

Read more

ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഇനി ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ നൽകാം

ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു രീതിയാണ് ഹൈഡ്രജെൽ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഉപയോഗം. പല കർഷകർക്കും ഈ പേര് സുപരിചിതമാണെങ്കിലും, ഇന്നും ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല....

Read more

കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവിനും കീടരോഗസാധ്യത അകറ്റാനും ഹരിത കഷായം

കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുവാനും, കീട നിയന്ത്രണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഹരിത കഷായം. പ്രധാനമായും പത്തിലകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഹരിത കഷായം 100 മില്ലി കഷായം ഒരു...

Read more

വഴുതന വർഗ്ഗ വിളകളിലെ വാട്ടരോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട്

വഴുതനവർഗ വിളകളിൽ (Solanaceae family ) പ്രമുഖർ നാല് പേരാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, വഴുതന, മുളക് എന്നിവർ.ഇവയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒഴികെയുള്ള മൂന്ന് വിളകളും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി...

Read more

മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കാൻ കപ്പ കൃഷിയിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് കപ്പ. ധാരാളം പോഷകാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ കിഴങ്ങ് വിള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സമയം വരവായി. സാധാരണഗതിയിൽ നനച്ച് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഒരു...

Read more

ഞാറ്റുവേലയെ അടുത്തറിയാം, കർഷകർക്ക് ഇനി നടീൽ കാലം

ഇനി ഞാറ്റുവേല സമയം. മേടമാസം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഞാറ്റുവേല. മേടം ഒന്നിന് തുടങ്ങിയാൽ മീനം 30 വരെയുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം 27 ഞാറ്റുവേലകളായി തിരിച്ച് 27 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ...

Read more

വെള്ളരി വർഗ്ഗവിളകളുടെ കൃഷി – മികച്ചയിനങ്ങളും കീടരോഗസാധ്യതകളും നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും അറിയാം

കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും മികച്ച വിളവ് നൽകുന്നവയാണ് വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾ. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 9894 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ വെള്ളരി വർഗ്ഗവിളകൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്....

Read more

കർഷകപ്രതിഭകൾക്ക് TATA WIRON ന്റെ ആദരം

മഹത്തായ കാർഷിക പാരമ്പര്യം പേറുന്ന കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കർഷക പ്രതിഭകൾക്ക് Tata Wiron ആദരമാെരുക്കുന്നു.മികച്ച ജൈവ കർഷകൻ, വാണിജ്യ കർഷകൻ, ഹൈടെക് കർഷകൻ, സമ്മിശ്ര കർഷകൻ, മട്ടുപ്പാവ്...

Read more
Page 1 of 51 1 2 51