കൃഷിവാർത്ത

കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് പ്രീമിയം ചില്ലറ വില്പനശാലകൾ തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം

കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതിയായ കൃഷി അധിഷ്ഠിത ഉൽപാദന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബ്രാൻഡഡ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് വേണ്ടി 60 പ്രീമിയം ചില്ലറ വില്പനശാലകൾ തുടങ്ങാൻ...

Read more

വെറും രണ്ട് രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കാം

കാർഷികാവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷനെടുക്കാൻ വേണ്ടത് കേവലം രണ്ട് രേഖകൾ മാത്രമാണ്. കണക്ഷനെടുക്കുന്ന ആളിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കണക്ഷനെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയും മാത്രം ഹാജരാക്കി വൈദ്യുതി കണക്ഷന്...

Read more

ഇസ്രായേലിൽ പോയി കൃഷി പഠിക്കാം, ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാങ്കേതിവിദ്യകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇസ്രായേൽ. കാർഷിക സംബന്ധമായ സാങ്കേതിവിദ്യകൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ...

Read more

മടവൂർ കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കുട്ടി കർഷകർ നിർവഹിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മടവൂർ കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം മടവൂർ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തൈകൾ നട്ട് നിർവഹിച്ചു. കുട്ടികളെ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക്...

Read more

സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇനി മുതൽ കർഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി അടക്കാം

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം 27 ഇനം കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകും. സ്വന്തമായോ...

Read more

പക്ഷിപ്പനി വീണ്ടും, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പക്ഷിപ്പനി ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ്. പക്ഷികളില്‍ നിന്നും പക്ഷികളിലേക്കാണ് ഇത് പകരാറുളളത്. എന്നാല്‍ ചില ഘട്ടങ്ങളില്‍...

Read more

അഞ്ചു സെന്റിൽ കുറയാത്ത കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും പ്രതിമാസ പെൻഷനും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും

കർഷകരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൃഷിവകുപ്പും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ഓൺലൈൻ വഴി അംഗത്വം എടുക്കുന്ന അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്...

Read more

പ്രധാന കാർഷിക വാർത്തകൾ

1. നമ്മുടെ ഫലമായ ചക്കയുടെ പ്രസക്തി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണവും എന്ന നിലയിൽ ഇക്കാലത്ത് ഏറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധയിനം നാടൻ ചക്കകളെ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേരള കാർഷിക...

Read more

പി എം കിസാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭൂമി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ, e-KYC എന്നിവ ചേർക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30

പിഎം കിസാൻ പദ്ധതിയിലെ കേരളത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 2022 സെപ്റ്റംബർ 30നകം ഓൺലൈനായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ...

Read more

കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ

കാർഷികമേഖലയിൽ ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സബ്മിഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ (കാർഷിക യന്ത്ര...

Read more
Page 1 of 53 1 2 53