കൃഷിവാർത്ത

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അഞ്ചു കോടിയുടെ കേന്ദ്ര ധനസഹായം

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള 35 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 466 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന് കീഴിലുള്ള...

Read more

പ്രധാന കാർഷിക പരിശീലന പരിപാടികൾ

അടുത്താഴ്ചയിലെ പ്രധാന കാർഷിക പരിശീലന പരിപാടികൾ 1. കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻററിൽ വച്ച് ഈ മാസം 19 മുതൽ...

Read more

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ സോളാർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാം;അറിയാം പി എം കുസും പദ്ധതി

കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ നവീന ഊർജ്ജമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഊർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ സംസ്ഥാനതല നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് ANERT കേരള സർക്കാർ. കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പി. എം കുസും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ...

Read more

ശബരി കെ- റൈസ് വിതരണം നാളെ മുതൽ; ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് പ്രതിമാസം അഞ്ചു കിലോ പാക്കറ്റ്

കേരള സർക്കാരിൻറെ ശബരി കെ റൈസ് വിതരണം നാളെ തുടങ്ങും. സപ്ലൈകോ സബ്സിഡിയായി റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന അരിയുടെ ഭാഗമായാണ് കെ. റൈസ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക....

Read more

കാർഷിക സർവകലാശാലയും കാഡ്ബറിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങിയിട്ട് 36 വർഷങ്ങൾ, ഇത് കൊക്കോ കൃഷിക്ക് മുതൽക്കൂട്ട്

ഏറെ മധുരമുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിൻറെ കഥയാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയും കാഡ്ബറിയും തമ്മിലുള്ളത്. 36 വർഷമായി കാഡ്ബറിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് കേരള...

Read more

പ്രധാന കാർഷിക വാർത്തകൾ

ഈയാഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വാർത്തകൾ താഴെ നൽകുന്നു 1. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്യൂഡോമോണാസ്, ട്രൈക്കോഡർമ, ബിവേറിയ, നീം സോപ്പ് അസോള,...

Read more

കാർഷിക മേഖലയിൽ സഹകരണ മേഖലയുടെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

അടുത്ത 25 വർഷംകൊണ്ട് കേരളത്തെ മധ്യവരുമാന വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും  അതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി...

Read more

അകിടുവീക്കത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം; ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു .RAWE യുടെ (റൂറൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ വർക്ക് എകസ്പീരിയൻസിന്റെ ] ഭാഗമായി അരസംപാളയം...

Read more

കർഷകർക്ക് സൂക്ഷ്മ കൃഷിയുടെ പാഠങ്ങൾ പകർന്ന് അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഗ്രോട്രോൺ സെൻസറിനെ കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കോയമ്പത്തുർ അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. RAWE യുടെ ഭാഗമായി അരസംപാളയം പഞ്ചായത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കർഷകർക്ക് സെൻസറിന്റെ...

Read more
Page 1 of 58 1 2 58