മൽസ്യ കൃഷി

വീട്ടിലെ റംബൂട്ടാന്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് നടി അഹാന

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വളരെ വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു മറുനാടന്‍ ഫലമാണ് റംബൂട്ടാന്‍. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോള്‍ നല്ല വിലകൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാല്‍ പലരും ഇന്ന് സ്വന്തം പറമ്പുകളില്‍...

Read more

ഗപ്പികളുടെ വർണലോകം ഒരുക്കുന്ന ആനീസ് ഗപ്പി ഫാം

ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ പ്രവാസജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു നാട്ടിൽ എത്തി , കേരളത്തിലെ മികച്ച ഗപ്പി ഫാമുകളിൽ ഒന്നായ ആനീസ് ഗപ്പി ഫാം പടുത്തുയർത്തിയ കഥ അനീസ് പറയുന്നു ....

Read more

കാർഷിക കേരള ഫാം യാത്ര – ഗപ്പിയും കാർപ്പും വരുമാനമാക്കിയ വിനോദിനെ പരിചയപ്പെടാം

കാർഷിക കേരള ഫാം യാത്ര .ഷോജി രവിയും അഗ്രി ടീ .വി യും ചേർന്നു നടത്തിയ യാത്രയിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഫാമുകൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപെടുത്തുന്നു. ഗപ്പിയും കാർപ്പും...

Read more