പദ്ധതികൾ

മത്സ്യകൃഷിയ്ക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മത്സ്യ കര്‍ഷകര്‍ക്കായി പടുതാ കുളത്തിലെ മത്സ്യ കൃഷിയ്ക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്,...

Read more

പ്രളയത്തില്‍ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രളയത്തില്‍ ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച റീബില്‍ഡ് കേരള വഴിയുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ ജീവനോപാധി...

Read more

സഹായിക്കാൻ ഇനി യന്ത്രങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തും

കാടുവെട്ടാനും കൊയ്ത്ത് മെതിയടിയ്ക്ക് വരെ ഇന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ യന്ത്രങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് വാങ്ങാനാകും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സംയുക്തമായി...

Read more

കര്‍ഷകവരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പുതിയ പദ്ധതികള്‍

പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കര്‍ഷക വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ആര്‍ കെ വി വൈ പദ്ധതിപ്രകാരമാണ് 20 കോടി രൂപയുടെ പ്രാദേശിക...

Read more

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തൃശൂർ : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിക്കായി മത്സ്യ കർഷകരിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ സ്വന്തമായോ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന്...

Read more

വിള ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പയിന് ജൂലൈ ഒന്നിന്‌ തുടക്കമാകും

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരെയും  വിള ഇൻഷുറൻസ്  പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ് സുഭിക്ഷ കേരളം  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജൂലൈ ഒന്ന്് വിള ഇൻഷുറൻസ് ദിനമായി ആയി ആചരിക്കുന്നു....

Read more

വീട്ടില്‍ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായങ്ങള്‍

വീട്ടില്‍ സ്വന്തമായി പച്ചക്കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. ജീവനി- നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പച്ചക്കറി ഉത്പാദനത്തില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ്...

Read more

അറിയാം. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹായങ്ങള്‍

‘മരുന്നടിച്ച പച്ചക്കറി കഴിച്ചു മടുത്തു’ വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന വീടുകളില്‍ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഈ പരാതി കേള്‍ക്കാം.ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകുകയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ‘ജീവനീ – നമ്മുടെ കൃഷി...

Read more

സുഭിക്ഷ കേരളം : പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാം

കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന “സുഭിക്ഷ കേരളം’’ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വീട്ടുവളപ്പില്‍ പടുതാക്കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര...

Read more

സുഭിക്ഷ കേരളം- കുളങ്ങളിലെ കരിമീൻ കൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാം

പദ്ധതി സംഗ്രഹം കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന “സുഭിക്ഷ കേരളം’’ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കുളങ്ങളിലെ കരിമീന്‍കൃഷി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3