കൃഷിരീതികൾ

വെള്ളരി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

നമ്മുടെ അടുക്കളകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യങ്ങളിലൊന്നായ വെള്ളരിയുടെ ജന്മദേശമേതെന്ന് അറിയാമോ? ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ താഴ്‌വര ജന്മസ്ഥലങ്ങളായ വെള്ളരി മൂവായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നുവേ്രത....

Read more
Page 21 of 21 1 20 21