മൃഗ സംരക്ഷണം

വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വേനല്‍ക്കാല പരിചരണം

വേനല്‍ക്കാലത്തെ ചൂട് വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളിലും പലവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ പരിചരണം ഈ സമത്ത് കറവമാടുകള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വേനല്‍കാലത്ത് ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നു....

Read more

നെറ്റിയിൽ മിൽമയുടെ ചിഹ്നം,പേര് മിൽമ ; കൗതുകമായി പശുകിടാവ്.

നെറ്റിയിൽ മിൽമയുടെ ചിഹ്നവുമായി ജനിച്ച പശുക്കിടാവ് കൗതുകമാകുകയാണ്. വയനാട്ടിലെ കായക്കുന്ന് ക്ഷീര സംഘത്തിലെ ജോസഫ് തോമസിന്റെ ഫാമിലാണ് ഈ വിചിത്ര സംഭവം. പശുക്കിടാവിന് 'മിൽമ' എന്ന് തന്നെ...

Read more

മികച്ച പാൽഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഗോവർദ്ധനി പദ്ധതി

പുതുതായി ജനിക്കുന്ന കന്നുകുട്ടികളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിച്ച് ആരോഗ്യവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുമുള്ള പശുക്കളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗോവർദ്ധിനി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 30 മാസം വരയോ...

Read more

കോഴികളിലെ വിരശല്യം; വിരമരുന്ന് നല്‍കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഉല്‍പ്പാദനത്തിനും വിരയിളക്കല്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. തുറന്നുവിട്ടു വളര്‍ത്തുന്ന കോഴികളില്‍ മറ്റു കോഴികളേക്കാള്‍ വിരശല്യം കൂടുതലായിരിക്കും. വിരശല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം വിരകളുടെ മുട്ട, ലാര്‍വ എന്നിവ...

Read more

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി- കറവ പശു /കറവ എരുമ,  സബ്സിഡിമാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉയർത്തി

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കറവയുള്ള പശു/ കറവയുള്ള എരുമ. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം യൂണിറ്റ്...

Read more

‘മികവിന്റെ ആട് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം’- ശിലാസ്ഥാപനം

കർഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം മലബാറി ആടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ആടുകൾ ക്കായി 'മികവിന്റെ ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രം' തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശാലയിലെ...

Read more

ക്ഷീരകർഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പാലോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന റഫറൽ ലാബായ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അനിമൽ ഡിസീസിൽ നിന്നും ഇനിപറയുന്ന സേവനങ്ങൾ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ലഭ്യമാണ്. ·          പേവിഷബാധയുടെ നിർണയം...

Read more

ആടുവളർത്തൽ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

കേരള സർക്കാർ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആടുവളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആടുവളർത്തൽ പദ്ധതി ( 19 പെണ്ണാട് + ഒരു മുട്ടനാട് - 1,00,000 രൂപ ധനസഹായം), ഗോട്ട്...

Read more

വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് കണ്ട്രോള്‍ റൂം തുടങ്ങി. അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റിപാര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടാം. അടിയന്തര...

Read more

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്‍കും. ആകെ 30 പേര്‍ക്കാണ് സഹായം ലഭിക്കുക ....

Read more
Page 2 of 3 1 2 3