പദ്ധതികൾ

കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1998ല്‍ നബാര്‍ഡ് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്. അന്നത്തെ ആര്‍.വി.ഗുപ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശ പ്രകാരമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ സുതാര്യമായ വായ്പ...

Read more

ജൈവകൃഷിയില്‍ മുന്നേറാം, ഇക്കോഷോപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ

ജൈവകൃഷി രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇവയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാന്‍ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൃഷി വകുപ്പ് ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇക്കോഷോപ്പുകള്‍. ജിഎപി...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4